Exclusief adverteren in North Sea News

Het tijdschrift North Sea News verschijnt tweemaal per jaar en wordt gratis verspreid onder de leden en bezoekers van Royal North Sea Yacht Club, toerismebureau Oostende, exclusieve winkels, de  gebruikers van de Mercatordokken, andere zeilclubs en jachthavens aan de kust. Veel informatie over de activiteiten en organisatie van de zeilclub en over het maritieme gebeuren in het algemeen kan de lezer in het tijdschrift North Sea News terugvinden.

 

Een sterk magazine van een sterke club!


North Sea News is een initiatief van de Royal North Sea Yacht Club. Het tijdschrift verzorgt de nautische berichtgeving, aangevuld met nuttige info over de Royal North Sea Yacht Club. R.N.S.Y.C. is een club van booteigenaars en bootliefhebbers. De club is gelegen op de mooiste locatie aan de Belgische kust, aan de Montgomerykaai en aan het strand dichtbij de ingang van de haven in Oostende.

Kortom, North Sea News is dé ideale reclamedrager. Ontdek op deze site meer over North Sea News en wat dit tijdschrift voor u kan betekenen!